Nawigacja

O szkole

Szkoła

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ WIERSZ, KTÓREGO AUTOREM JEST ABSOLWENTKA MAŁGOSIA PRACKA

MOJE_GIMNAZJUM.pdf

 • Nasza szkoła usytuowana jest w centrum Makowa, w niewielkiej odległości od kościoła p.w. Św. Wojciecha, Szkoły Podstawowej im. Ks. J.Twardowskiego, Urzędu Gminy i przystanku autobusowego.
 • Budynek Gimnazjum jest nowoczesny, otoczony ładnym zielonym terenem. Sale lekcyjne są dobrze wyposażone w pomoce naukowe, z możliwością korzystania z komputerów posiadających dostęp do Internetu. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się boisko Orlik, na którym odbywają się zajęcia sportowe.
 • Uczniowie spoza Makowa mają zapewniony dowóz, a w czasie oczekiwania korzystają z zajęć świetlicowych oraz zasobów biblioteki z centrum informacyjnym. Z pomieszczeń Gimnazjum korzysta, znana nie tylko lokalnie, Orkiestra Dęta OSP Maków, do której należą również nasi uczniowie.

 • Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania: artystyczne (teatralne, muzyczno – wokalne), sportowe oraz fotograficzne i turystyczne. Nauczyciele wspierają rozwój uzdolnień przedmiotowych, przygotowując uczniów do udziału w konkursach i zawodach.
 • W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, Szkolne Centrum Wolontariatu – oddział parafialnej Caritas, a także sklepik i Redakcja Szkolnego Radiowęzła.
 • Informacje o bieżącej działalności Szkoły można znaleźć na jej stronie internetowej oraz w wydawanej gazetce szkolnej „Echa z Wojciecha”.
 • Motywujemy uczniów, stymulujemy ich aktywność poznawczą i pobudzamy do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności. Stosujemy nowoczesne techniki w procesie dydaktycznym.
 • Stwarzamy wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez szeroką ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości.
 • Realizujemy działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Dbamy o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy naszych uczniów.
 • Nasza szkoła jest otwarta i przyjazna dla ucznia. Swoje funkcjonowanie opiera na ścisłej współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem.

 
 

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie
  96-124 Maków
  ul. Akacjowa 2
 • 468348177
  468348178

Galeria zdjęć