Nawigacja

INFORMACJE O PROJEKCIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INFORMACJE O REALIZACJI KONKURSY Galeria PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW

Erasmus plus

 

 

Z radością informujemy, że Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie zostało Beneficjentem Programu Erasmus+ w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Unii Europejskiej Erasmus+, w sierpniu br. zatwierdziła do realizacji wniosek naszej Szkoły i przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 12.900 euro. W okresie od 1 września 2016 do
31 sierpnia 2018, jako organizacja partnerska będziemy współpracować ze szkołami z Litwy (koordynator), Macedonii i Rumunii. Wspólnie będziemy realizować partnerski projekt "Learning through Outdoor Experience" dotyczący nauczania i uczenia się poprzez edukację opartą na doświadczeniach i działaniach w środowisku naturalnym i kulturowym.

Projekt współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmu+ "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół".

 

Głównymi celami Programu są:

 • Poprawa rezultatów uczniów osiągających wyniki poniżej przeciętnych w zakresie podstawowych umiejętności (matematyka, przedmioty przyrodnicze, czytanie, pisanie) poprzez stosowanie bardziej skutecznych
  i innowacyjnych metod;

 • Lepsze opanowanie istotnych kompetencji podstawowych i przekrojowych na wysokim poziomie, w perspektywie uczenia się przez całe życie;

 • Zapobieganie zjawisku wczesnego kończenia edukacji oraz udzielanie pomocy uczniom ze środowisk defaworyzowanych, a także w uwzględnianie potrzeb wszystkich uczniów niezależnie od ich wyników;

 • Promowanie edukacji pozaszkolnej poprzez wykorzystanie środowiska naturalnego i kulturowego w kontekście uczenia się oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w perspektywie europejskiej;

Nasze cele szczegółowe to:

 • Włączenie uczniów i nauczycieli w edukację OUTDOOR – uczenie się poprzez działanie poza murami szkoły w celu zwiększenia motywacji uczniów, ich poczucia wartości i umiejętności pracy w grupie;
 • Polepszenie umiejętności językowych uczniów;
 • Nawiązanie przyjaznych relacji z rówieśnikami z innych krajów, wzrost wiedzy na temat krajów partnerskich, nauka tolerancji dla innej kultury i tradycji;
 • Wzrost kreatywności uczestników;
 • Promowanie zdrowego trybu życia;
 • Poznanie metod, które zwiększają efektywność pracy nauczycieli.

Projekt przewiduje wyjazdy uczniów związane z uczeniem się do krajów partnerskich,  oraz dwa spotkania międzynarodowe nauczycieli w celu zaplanowania, monitorowania i ewaluacji realizowanych działań.

We wrześniu wyłoniono zespół projektowy oraz ustalono harmonogram działań. Szkolnym koordynatorem projektu jest Dyrektor Szkoły – Helena Groszkowska – Grymuza oraz nauczyciel języka angielskiego – Monika Stań. Do zespołu liderów Erasmus+ należą nauczyciele: Monika Olejnik, Grażyna Kowalska, Joanna Sałek.

Projektem zostaną objęci wszyscy uczniowie Gimnazjum, a wszyscy nauczyciele będą współpracować w realizacji zadań. Aktualnie trwają prace nad projektowaniem zadań i działań, które wpiszą się w cele i założenia Programu. Mamy nadzieję, że realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie spodziewane efekty i jeszcze bardziej podniesie jakość kształcenia w naszej Szkole.

ERASMUS_prezentacja.ppt


Informacje umieszczane na stronie internetowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie
  96-124 Maków
  ul. Akacjowa 2
 • 468348177
  468348178

Galeria zdjęć